Supply Chain School

Please select the country that you would like to have more advice on

#

Cynaliadwyedd yng Nghymru

yn cymryd ein modiwl e-ddysgu am ddim i ddeall...

Modiwlau e-ddysgu 57

am ddim ar gyfer cyflenwyr ac isgontractwyr ledled Cymru

Croeso i Ysgol Cadwyn Gyflenwi Cymru!

Mae Ysgol Cadwyn Gyflenwi Cymru wedi’i chreu i roi cymorth i sefydliadau sy’n gweithio yng Nghymru, drwy ddarparu adnoddau am ddim i’ch galluogi i ddeall beth yw ystyr cynaliadwyedd ym maes adeiladu o safbwynt Cymreig.  Cawn ein llywio gan Grŵp Arweinyddiaeth Cymru, sy’n cynnwys Kier, Grŵp NPTC, Skanska, Dŵr Cymru a Willmott Dixon ymhlith eraill. 

Mae Ysgol Cymru hefyd yn cynnwys gwybodaeth am y gwahanol ddeddfwriaeth sy’n berthnasol i Gymru ac mae’n cael ei chefnogi gan Lywodraeth Cymru.  Cliciwch ar y ddolen fideo isod i gael gwybod mwy am Ysgol Cymru gan Jeremy Miles, yr Aelod o Gynulliad Cymru dros Gastell-nedd.
   
Yng Nghymru, mae deddfwriaeth arloesol megis Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (2015) yn rhoi arweiniad penodol i awdurdodau lleol ynghylch gweithredu cynaliadwyedd, a gallwch ddefnyddio adnoddau’r Ysgol sydd am ddim i gael gwybod mwy am hynny.

Video

play

Cyflwyniad i'r Gadwyn Gyflenwi Ysgol - Cymru

Video

play

Why is Sustainability a Key Issue in Wales?

Video

play

Supply Chain School helps businesses in Wales

Free Training

Homes Industry Supplier Breakfast Briefing - London

24/04/2019

Coin Street Neighbourhood Centre, 108 Stamford Street, Lambeth, London SE1 9NH

Reducing and managing plastic waste with EMCOR UK

01/05/2019

Coin Street - 108 Stamford St, Lambeth, London SE1 9NH

Balfour Beatty hosts a Becoming a Fairness, Inclusion and Respect (FIR) Ambassador Workshop

15/05/2019

One Marlborough Court, 4 Pontylue Way, Watermead Business Park, Syston LE7 1AD


View more

Meincnodi eich gwybodaeth

gwblhau gyfrinachol ac am ddim hunanasesu yn awr ac yn cael eich cynllun gweithredu pwrpasol

dechrau defnyddio'r offeryn