Supply Chain School

Please select the country that you would like to have more advice on

#

Cynaliadwyedd yng Nghymru

yn cymryd ein modiwl e-ddysgu am ddim i ddeall...

Modiwlau e-ddysgu 57

am ddim ar gyfer cyflenwyr ac isgontractwyr ledled Cymru

Croeso i Ysgol Cadwyn Gyflenwi Cymru!

Mae Ysgol Cadwyn Gyflenwi Cymru wedi’i chreu i roi cymorth i sefydliadau sy’n gweithio yng Nghymru, drwy ddarparu adnoddau am ddim i’ch galluogi i ddeall beth yw ystyr cynaliadwyedd ym maes adeiladu o safbwynt Cymreig.  Cawn ein llywio gan Grŵp Arweinyddiaeth Cymru, sy’n cynnwys Kier, Grŵp NPTC, Skanska, Dŵr Cymru a Willmott Dixon ymhlith eraill. 

Mae Ysgol Cymru hefyd yn cynnwys gwybodaeth am y gwahanol ddeddfwriaeth sy’n berthnasol i Gymru ac mae’n cael ei chefnogi gan Lywodraeth Cymru.  Cliciwch ar y ddolen fideo isod i gael gwybod mwy am Ysgol Cymru gan Jeremy Miles, yr Aelod o Gynulliad Cymru dros Gastell-nedd.
   
Yng Nghymru, mae deddfwriaeth arloesol megis Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (2015) yn rhoi arweiniad penodol i awdurdodau lleol ynghylch gweithredu cynaliadwyedd, a gallwch ddefnyddio adnoddau’r Ysgol sydd am ddim i gael gwybod mwy am hynny.

Video

play

Cyflwyniad i'r Gadwyn Gyflenwi Ysgol - Cymru

Video

play

Why is Sustainability a Key Issue in Wales?

Video

play

How the Supply Chain School can help businesses in Wales

Free Training

Heathrow Airport Supplier day! - Waiting List

04/09/2018

Heathrow Starlight Point Longford, Hounslow TW6 1BU

Costain Supplier Briefing: Offsite & digital construction

05/09/2018

Green Park Conference Centre, Mapletree UK Management Limited, 100 Longwater Avenue, Green Park, Reading RG2 6GP

Kier hosts an Introduction to Fairness, Inclusion and Respect (FIR) Workshop

05/09/2018

Technium Swansea, SA1 Swansea Waterfront/Kings Rd, Swansea, SA1 8PH


View more

Meincnodi eich gwybodaeth

gwblhau gyfrinachol ac am ddim hunanasesu yn awr ac yn cael eich cynllun gweithredu pwrpasol

dechrau defnyddio'r offeryn